Йордан Радичков
Барутен буквар
Промени

Еми ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Съдържание
Ямурлук / 5
Каруцата / 22
Две щръклета / 34
Момчето / 48
Барутният буквар / 57
Хляб / 71
Камъни / 84
Милойко / 95
Дълбока провинция / 107
Ланските гнезда / 114
Марчо / 123
Циганско петле / 131
Скитащи театри / 146
Руска станица / 151
Бойци / 159
Млади години / 166
Епични времена / 171
Войничето / 176
Късни спомени / 184
Кротък човечец / 189
Малък послеслов / 194
Ямурлук . . . 5
Каруцата . . . 22
Две щръклета . . . 34
Момчето . . . 48
Барутният буквар . . . 57
Хляб . . . 71
Камъни . . . 84
Милойко . . . 95
Дълбока провинция . . . 107
Ланските гнезда . . . 114
Марчо . . . 123
Циганско петле . . . 131
Скитащи театри . . . 146
Руска станица . . . 151
Бойци . . . 159
Млади години . . . 166
Епични времена . . . 171
Войничето . . . 176
Късни спомени . . . 184
Кротък човечец . . . 189
Малък послеслов . . . 194
Съдържание . . . 195
Дадена за набор/печат
3. X. 1975 г.
3.X.1975 г.
Излязла от печат
30. I. 1976 г.
30.I.1976 г.