Промени – Анж Питу – Александър Дюма

sqnka ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Заглавие на том
1
Преводач
Огнян Атанасов
Език, от който е преведено
френски
Година на превод
2001
Формат
16/60×90.
Теми
Великата френска революция
Жанр
Исторически роман
УДК
840-31
ISBN
954-528-442-0
Тип
роман (не е указано)
Националност
френска
Бележки за изданието, от което е направен преводът
Alexandre Dumas
Ange Pitou
1850
Съдържание
ПЪРВА ГЛАВА
В която читателят ще се запознае с героя на тази история и с края, в който се е родил….5
ВТОРА ГЛАВА
В която се доказва, че една леля не винаги е майка… 16
ТРЕТА ГЛАВА
Анж Питу при леля си…27
ЧЕТВЪРТА ГЛАВА
За влиянието, което могат да имат един варваризъм и седем солецизма върху живота на един човек…44
ПЕТА ГЛАВА
Един земеделец философ…51
ШЕСТА ГЛАВА
Буколики…61
СЕДМА ГЛАВА
В която се доказва, че ако дългите крака са малко тромави за танци, то са много полезни за бягане…72
ОСМА ГЛАВА
Защо черният мъж влезе във фермата заедно с двамата сержанти…. 87
ДЕВЕТА ГЛАВА
Пътят за Париж…98
ДЕСЕТА ГЛАВА
Онова, което ставаше в края на пътя, по който вървеше Питу, сиреч в Париж… 107
ЕДИНАДЕСЕТА ГЛАВА
Нощта на 12 срещу 13 юли…116
ДВАНАДЕСЕТА ГЛАВА
Онова, което ставаше в нощта на 12 срещу 13 юли…126
ТРИНАДЕСЕТА ГЛАВА
Кралят е толкова добър, кралицата е толкова добра…138
ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ГЛАВА
Трите власти във Франция…154
ПЕТНАДЕСЕТА ГЛАВА
Господин Дьо Лоне, управител на Бастилията…163
ШЕСТНАДЕСЕТА ГЛАВА
Бастилията и нейният управител…171
СЕДЕМНАДЕСЕТА ГЛАВА
Бастилията… 183
ОСЕМНАДЕСЕТА ГЛАВА
Доктор Жилбер…199
ДЕВЕТНАДЕСЕТА ГЛАВА
Триъгълникът … 207
ДВАДЕСЕТА ГЛАВА
Себастиен Жилбер…218
ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ГЛАВА
Мадам Дьо Стал … 229
ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ГЛАВА
Крал Луи XVI… 248
ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ГЛАВА
Графиня Дьо Шарни…260
ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ГЛАВА
Кралска философия…270
ДВАДЕСЕТ И ПЕТА ГЛАВА
Укралицата…. 277
ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ГЛАВА
Как кралят вечеря на 14 юли… 286
ДВАДЕСЕТ И СЕДМА ГЛАВА
Оливие дьо Шарни…293
ДВАДЕСЕТ И ОСМА ГЛАВА
Оливие дьо Шарни II … 300
ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТА ГЛАВА
Сцена за трима… 309
ТРИДЕСЕТА ГЛАВА
Един крал и една кралица… 316
ТРИДЕСЕТ И ПЪРВА ГЛАВА
Онова, за което кралицата мислеше в нощта на 14 срещу 15юли…330
ТРИДЕСЕТ И ВТОРА ГЛАВА
Л екарят на краля… 337
ТРИДЕСЕТ И ТРЕТА ГЛАВА
Съветът … 354
ТРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ГЛАВА
Решение …. 362
ТРИДЕСЕТ И ПЕТА ГЛАВА
Нагръдникът… 371
ТРИДЕСЕТ И ШЕСТА ГЛАВА
Заминаването…379
ТРИДЕСЕТ И СЕДМА ГЛАВА
Пътуването…387
ТРИДЕСЕТ И ОСМА ГЛАВА
Онова, което ставаше във Версай, докато кралят слушаше речите на общината….397
ТРИДСЕТ И ДЕВЕТА ГЛАВА
Завръщането….405
ЧЕТИРИДЕСЕТА ГЛАВА
Фулон…409
ЧЕТИРЕДЕСЕТ И ПЪРВА ГЛАВА
Тъстът…418
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ВТОРА ГЛАВА
Зетят… 425
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТА ГЛАВА
Бийо започва да забелязва, че не всичко в революциите е в розово… 433
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ГЛАВА
Пит старши и Пит младши…442
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЕТА ГЛАВА
Медея…452
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ШЕСТА ГЛАВА
Онова, което искаше кралицата… 458
ЧЕТИРИДЕСЕТ И СЕДМА ГЛАВА
Фландърският полк…463
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ОСМА ГЛАВА
Банкерът на гвардейците…470
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ДЕВЕТА ГЛАВА
Жените се намесват… 476
ПЕТДЕСЕТА ГЛАВА
Майар — генерал…484
ПЕТДЕСЕТ И ПЪРВА ГЛАВА
Версай…490
ПЕТДЕСЕТ И ВТОРА ГЛАВА
Денят 5 октомври…495
ПЕТДЕСЕТ И ТРЕТА ГЛАВА
Вечерта на 5 срещу 6 октомври…500
ПЕТДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ГЛАВА
Нощта на 5 срещу 6 октомври…506
Подпоредица
Приключения
Авторска серия
Мария-Антоанета
№ в авторската серия
3
Има само сканове
1
Записът е непълен
1
Печатница
„Монт“ ООД
Печатни коли
41.5
Поредност на изданието
първо
Град на издателя
София
Адрес на издателя
ул. „Дунав“ № 15
Цена
14.99 лв.
Редактор
Елена Константинова
Редактор на издателството
Надежда Делева
Технически редактор
Станислав Иванов
Художник
Виктор Паунов,
Коректор
Антоанела Станева
sqnka ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Заглавие на том
1
том 1