Промени – Лисицата – Галин Никифоров

sqnka ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Формат
60/90/16
Теми
Съвест и разкаяние (изкупление), Живот и смърт
Жанр
Криминална литература
ISBN
978-954-28-1615-7
Тип
роман (не е указано)
Националност
българска
Съдържание
ПРОЛОГ…9
1. ТЕМУЛ…14
2. ЛИСИЧА КРЪВ…103
3. ЗАДЪНЕНИ УЛИЦИ…133
4. КУЛАТА НА ГРЕХА…187
5. БРЪСНАЧЪТ НА ОКАМ…229
6. КИТСУНЕ-САН..275
7. ПЪТЕКИ НА УМА, ПЪТЕКИ НА СЪРЦЕТО…330
8. ДЕНЯТ НА ЯБЪЛКАТА…395
9. RSC…440
ЕПИЛОГ…552
Бележки
Празни страници — 6, 560.
Има само сканове
1
Записът е непълен
1
Печатница
печатна база Сиела
Печатни коли
35
Поредност на изданието
първо
Град на издателя
София
Адрес на издателя
бул. Владимир Вазов № 9
Цена
16.00 лв.
Отговорен редактор
Красимир Гетов
Редактор
Пенка Ватова
Коректор
Пенка Ватова
Оформление на корица
Дамян Дамянов
Предпечатна подготовка
Петър Дамянов