Книги
Алтернативно заглавие: Уишпин — Алгоритъмът на успеха или ръководство за реализиране на мечти 1