Книги
Художник: Биляна Славкова (адаптация на корицата) 7