Книги
Художник: Мара Цанчева 1

Автор
Иля Еренбург
Заглавие
Война
Подзаглавие
Април 1943 — март 1944
Категория
Документални очерци
Преводач
Георги Костов
Художник
Мара Цанчева
Издател
Нариздат
Година на издаване
1945
Носител
хартия
Въведено от
Karel
Записът е непълен. (Липсва задна корица)