Книги
Художник: Якоб Йорданс (картина на корицата) 1