Книги
Компютърна обработка: ИК „Бард“, Силвия Николова 1