Книги
Компютърна обработка: ИК „БАРД“ ООД, Десислава Господинова 21