Книги
Компютърна обработка: ИК „Бард“ ООД, Валентина Гълъбова 6