Книги
Компютърна обработка: ИК „Бард“ ООД, Веселина Симеонова 27