Книги
Компютърна обработка: ИК „Бард“, Десислава Господинова 6