Книги
Компютърна обработка: „КОМПЮТЪР АРТ — Бояджиев“ 2