Книги
Оформление на корица: Димитър Стоянов — ДИМО 268