Книги
Оформление на корица: Димитър Стоянов — Димо 227