Книги
Оформление на корица: „Megachrom“ — Петър Христов 220