Книги
Предпечатна подготовка: Издателска къща „Алиса“, София 1