Книги
Печатница: Печатница на Бълг. раб. партия (комунисти) 1