Книги
Печатница: Печатница на Държавното военно издателство 23