Книги
Печатница: печатница на Държавното военно издателство 23