Книги
Издател: Александъръ Паскалевъ 2

Автор
Пенчо Славейковъ
Заглавие
На Острова на блаженните
Подзаглавие
Антология
Категория
Българска класика: поезия
Жанр
Поезия
Художник на илюстрациите
Никола Петровъ
Издател
Александъръ Паскалевъ
Година на издаване
1910
Носител
хартия
Въведено от
Karel
Записът е непълен. (Липсва задна корица)