Книги
Издател: Издателство на Българската работническа партия (комунисти) 2