Книги
Издател: Издателство на ЦК на ДКМС „Народна младеж“ 2