Книги
Издател: Книгоиздателство на ЦК на ДКМС „Народна младеж“ 0