Книги
Издател: К. Евстатиевъ 2

Автор
А. Страшимировъ
Заглавие
Вампиръ
Подзаглавие
Драма въ петь дѣйствия
Категория
Българска драматургия
Жанр
Драма, Трагедия
Издател
К. Евстатиевъ
Година на издаване
1902
Носител
хартия
Въведено от
Karel
Записът е непълен. (Липсва задна корица)
Автор
Кирилъ Христовъ
Заглавие
Вечерни сѣнки
Категория
Българска класика: поезия
Жанр
Поезия
Издател
Издание на К. Евстатиевъ
Година на издаване
1899
Носител
хартия
Въведено от
Karel