Книги
Издател: Софийски дамски благотворителен комитет за подпомагане сираците на загиналите във войните през 1912–1913 г. 1