Книги
Издател: „Народна младеж“ — издание на ЦК на ДКМС 0