Книги
Издател: „Народна младеж“ — издателство ЦК на ДКМС 0