Книги
Издател: „Народна младеж“ — издателство на ЦК на ДКМС 668