Книги
Издател: „Народна младеж“ — издателство но ЦК на ДКМС 0