Книги
Поръчка: 180/1969 г. на изд. „Български писател“ 1