Книги
Поръчка: 11/1976 г. на изд. "Български писател" 1