Книги
Поръчка: 113/1979 г. на изд. "Български писател" 1