Книги
Поръчка: 153/1972 г. на изд. „Български писател“ 1