Книги
Поръчка: 161/1962 г. на изд. „Български писател“ 1