Книги
Поръчка: 27/1987 година на изд. „Български писател“ 1