Книги
Поръчка: 37/1980 година на изд. „Български писател“ 1