Книги
Поръчка: 47/1953 г. на издателство „Български писател“ 1