Книги
Поръчка: 86/1978 година на изд. „Български писател“ 1