Книги
Причина защо е непълен: липсва задна корица и номерация на страници 1