Книги
Причина защо е непълен: не е сканирана стр. с инфо 1