Книги
Причина защо е непълен: Липсва задна корица (обложка) 3