Книги
Причина защо е непълен: Липсва задна корица и последни страници 1