Книги
Причина защо е непълен: Липсва задна корица и страници от 17 до 32 1