Книги
Причина защо е непълен: Липсва задна корица и стр. 26 1