Книги
Причина защо е непълен: Липсва задна корица/обложка 5