Книги
Причина защо е непълен: Липсват задна обложка/корица и страници 1