Книги
Причина защо е непълен: Липсват сканове на трета и четвърта страница. Ще се допълва. 1