Книги
Причина защо е непълен: Липсват стр. 95 и стр. 96 и задна корица 1