Книги
Причина защо е непълен: липсват последните сканирани страници и задна корица 2